ببخشید که  نبودم و ننوشتم . جواب کامنتهای پست قبل رو هم کامل ندادم . با عرض معذرت  هنوز تعدادی از کامنتها تایید نشدند .حالم خوب نبود . سه روز  بدن درد و لرز داشتم  . ضعف و بیحالی و تپش قلب هم  اذیتم میکرد . در کل بیجون شدم. نگران

نداشتن حال و حوصله و اعصاب  هم که بماند آخ. معذرت میخوام که خبری ننوشتم . همسر هم متوجه شده .  خود خانوم اولی گفت. با همکاری پدر شوهر ومادر شوهر  . پدر شوهر و مادر شوهر در جبهه خانم اولی هستند  حتما در موردش مینویسم . دیروز اومدم بنویسم  . طولانی بود نصفه موند . سر فرصت همه رو تعریف میکنم . همسر علاوه بر عصبانی شدن و داد و بیداد کردن ، فعلا درحالت قهر به سر میبرهخنثی .تو باز داری قهر می کنی، تو باز داری ناز می کنی ... رفته خونه برادر شوهر اول . با من قهره با خانوم اولی قهره با پدر شوهر هم حرف نمیزنه  و قهره . بهار هم به  طرفداری بیجا از مامانش محکوم شده و با بهار هم قهره . معلوم نیست با خودش آشتی هست یا نه .هیپنوتیزم با همسر سوم آشتی است دنت وری 

البته یک بار اومد برای تحویل گرفتن خونه جدید من . ولی در حالت قهر اومد و رفت .به خانوم اولی هم گفت که خونه رو برگردونه . مالیات و عوارض و هزینه های این نقل و انتقالات هفتگی را کی می ده؟

طبیعی بود خانوم اولی  قبول نکنه.  دارمت برو دارمت ....  خانوم اولی دوست دارمت  ...نازنین دست خدا می سپارمت  در هر حال بگذریم . بعد همه رو مینویسم .  

 مامانم هنوز  هستماچ . دیروز کارگر دختر خاله ام و یک کارگر که مریم جون فرستاد اومده بودند و مامان بالا سرشون بود اشپزخونه و وسایل دکوری رو جمع کردند و بسته بندی شد .فقط  یک سری وسایل دم دستی گذاشتند . دیشب با این که حال نداشتم  خودم  یک سری از وسایل کمدم رو که دوست نداشتم اونها جمع کنند ، جمع کردم اوه.  امروز هم هستند تا بقیه  کمدها جمع بشه .  حس میکنم خودم اصلا جون بسته بندی و باز کردن و چیدن وسایل رو ندارم . اینطور که میبینم کار  این دوتا خانوم تو بستن وسایل خیلی خوب بود . مامان گفت برای باز کردن و چیدن هم میان  . بیان یا میان ؟ مامان چه حالی می کنه خورده لنگر انداخته کنگر، ده روزه خونه داماد شده مدیر اسباب کشی   ولی من دوست دارم خودم وسایلم رو بچینم . احتمالا بذارم جمع که شد برای  هفته بعد مرخصی بگیرم و اسباب کشی کنم .   

برای کامنتاها از همه شما تشکر میکنمقلب . همه رو خوندم و شرمنده که فرصت نشد جواب بنویسم . حتما مینویسم و تایید میکنم .بغل با اجازه کامنتهای این پست رو هم میبندم چون فقط برای خبر دادن نوشتم لبخند